Opanuj ryzyko prawne
 • Masz dość niejasnych porad prawnych? 
 • Martwią Cię ciągłe zmiany przepisów?
 • Chcesz koncentrować się na biznesie?
 • Nie chcesz odpowiadać za błędy prawne?
Powierz nam zarządzanie sprawami prawnymi Twojego przedsiębiorstwa.
Legal Risk Management
Tradycyjna obsługa prawna już nie wystarcza
"POLSKI ŁAD" PIS: WYZWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
DLACZEGO ZARZĄDZANIE SPRAWAMI PRAWNYMI?
PRODUKCJA PRAWA ZNOWU PRZYŚPIESZA
WZROST LICZBY POSTĘPOWAŃ
W SPRAWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU
W pierwszym półroczu 2021 roku przyspieszyła legislacyjna maszyna – uchwalono o 26% więcej aktów prawnych najwyższej rangi niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Projekt rządowy nowego ładu rzuca wyzwanie przedsiębiorcom. To rewolucja w podatkach ryzykowna dla przedsiębiorców.
W ostatnim czasie organy podatkowe zaczęły masowo wydawać decyzje o odpowiedzialności członków zarządu za niezapłacone lub źle rozliczone firmowe podatki - również dla byłych szefów.
Przejmiemy odpowiedzialność za Twoje procesy prawne
KORZYŚCI DLA KLIENTA
OPIS USŁUGI
Nasza oferta - Ogranicz Ryzyko Prawne
Audyt ryzyka prawnego i podatkowego

Analizujemy procesy biznesowe i tworzymy mapę ryzyk prawnych i podatkowych. Przedstawiamy raport z oceną  istniejącego poziomu ryzyka prawnego oraz udzielamy rekomendacji jak poprawić bezpieczeństwo prawne.
Wdrożenie procedur ograniczających ryzyko prawne i podatkowe

Projektujemy i wdrażamy efektywne procedury ograniczające ryzyko prawne i podatkowe (na bazie ISO 31022).
Zarządzanie ryzykiem prawnym i podatkowym

Delegujemy menadżera do spraw prawnych. Monitorujemy ryzyko prawne i podatkowe oraz rekomendujemy działania zaradcze. Ustalamy kanały komunikacji. Dostosowujemy przedsiębiorstwo do zmian prawa. Doradzamy. Szkolimy personel.
Partnerem projektu jest Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy,
która wspiera nas w realizacji zadań blisko 50-cio osobowym zespołem specjalistów.
 • Przeniesienie zarządzania sprawami prawnymi na podmiot trzeci
 • Ograniczenie ryzyka błędnej decyzji
 • Odporność na zmiany prawa
 • Jasna mapa ryzyk prawnych
 • Realna polityka ryzyka prawnego
 • Optymalizacja i standaryzacja procesów biznesowych
 • Efektywność ekonomiczna
 • Szeroki dostęp do kompetencji i skalowalność
 • Jasny podział praw i obowiązków dotyczących ryzyka prawnego
 • Świadomość prawna personelu

  KORZYŚCI DLA KLIENTA
  Co zyskujesz?
  Menadżerowie oczekują, że ktoś faktycznie przejmie zarządzanie i odpowiedzialność za sprawy prawne przedsiębiorstwa. Tradycyjna „obsługa prawna” to za mało.
  TRADYCYJNA OBSŁUGA PRAWNA A ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRAWNYMI PRZEDSIĘBIORSTWA
  Zobacz różnicę pomiędzy tradycyjną obsługą prawną a Zarządzaniem Sprawami Prawnymi
  TRADYCYJNA OBSŁUGA PRAWNA
  ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRAWNYMI PRZEDSIĘBIORSTWA
  • bieżące doradztwo prawne
  • reprezentacja w sądach i urzędach
  • przygotowanie i opiniowanie projektów umów
   • bieżące doradztwo prawne
   • reprezentacja w sądach i urzędach
   • przygotowanie i opiniowanie projektów umów
   • udział w negocjacjach
   • tworzenie i implementacja polityki ryzyka prawnego
   • odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem prawnym
   • tworzenie mapy punktów przecięcia ważnych procesów prawnych z zagadnieniami prawnymi
   • optymalizacja i standaryzacja działań prawnych w ramach procesów biznesowych
    ZARZĄDZANIE SPRAWAMI PRAWNYMI
    Dlaczego outsourcing a nie wewnętrzne zatrudnienie?
    ZEWNĘTRZNA  ORGANIZACJA
    ZATRUDNIENIE WEWNĘTRZNE
    SKALOWALNOŚĆ
    Rozszerzenie wymaga pozyskania i wdrożenia nowych współpracowników oraz powoduje wzrost kosztów stałych
    Odejścia personelu powodują częściową utratę zgromadzonych doświadczeń i rozwiązań
    Dostęp do różnych specjalizacji zależy od specjalizacji zatrudnianego personelu
    Pozyskanie osoby o odpowiednich kompetencjach często wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów rekrutacji, a także wynagrodzenia w okresie wdrożenia współpracownika
    Konieczność poniesienia kosztów organizacji miejsca pracy (np. meble, komputer, telefon, oprogramowanie, literatura, prasa, szkolenia)
    Doświadczenie wskazuje, że indywidualni współpracownicy z różnych względów zmieniają miejsce zatrudnienia bądź nie mogą go kontynuować
    Źle rozumiana solidarność z innymi pracownikami, obawy przed reakcją przełożonych, oportunizm itd. mogą niekorzystnie wpływać na podejmowane działania i ich skuteczność
    Możliwość elastycznej zmiany zaangażowania stosownie do potrzeb
    Korzystanie z doświadczonej organizacji zewnętrznej, posiadającej szerokie doświadczenie pozwala uniknąć „nauki na własnych błędach”
    Współpraca z zewnętrzną organizacją oznacza, że jest ona w stanie zapewnić ciągłą  zdolność do świadczenia usług
    Zewnętrzna organizacja zapewnia kontynuację i zachowanie wiedzy również w przypadku zmian personalnych
    Dostęp do specjalizacji i doświadczenia kilkudziesięciu osób zatrudnianych przez zewnętrzną organizację
    Brak kosztów rekrutacji oraz kosztów wdrożenia pracownika
    Wszystkie koszty są po stronie zewnętrznej organizacji
    Zewnętrzna organizacja zapewnia ciągłość świadczenia usługi
    Na działania zewnętrznej organizacji nie wpływają wewnętrzne uwarunkowania Klienta
    Odpowiedzialność zewnętrznej organizacji ustalana jest w drodze umowy i zwykle znacząco przewyższa odpowiedzialność indywidualnej osoby współpracującej z Klientem
    W wielu wypadkach  niezbędne jest wypracowanie „od zera” odpowiednich rozwiązań i ich wdrożenie
    Ograniczenia wynikające z liczby zatrudnionego personelu,  czasu pracy, nieobecności
    EFEKTYWNOŚĆ
    DYSPOZYCYJNOŚĆ
    PAMIĘĆ ORGANIZACYJNA
    DOSTĘP DO KOMPETENCJI
    KOSZTY REKRUTACJI I WDROŻENIA
    KOSZTY ORGANIZACJI STANOWISKA PRACY
    RYZYKO NAGŁEGO ZERWANIA WSPÓŁPRACY
    I CIĄGŁOŚĆ ŚWIADCZENIA USŁUGI
    RELACJE wewnątrzorganizacyjne
    ODPOWIEDZIALNOŚĆ
    Zwykle odpowiedzialność zatrudnianych osób ogranicza się do równowartości trzech miesięcznych wynagrodzeń, niezależnie od formy współpracy
    KIM JESTEŚMY
    Podążamy za biznesem
    Jesteśmy przedsiębiorcami i prawnikami biznesowymi z wieloletnim doświadczeniem. W naszej karierze wspieraliśmy zarówno międzynarodowe korporacje jak i polskie przedsiębiorstwa o znaczącej pozycji rynkowej. Wiemy, że biznes jest najważniejszy a prawo ma za nim podążać.

    Każdy z nas wspiera i organizuje procesy biznesowe w ramach indywidualnej specjalizacji.

    KIM JESTEŚMY
    Michał Zachorski
    radca prawny

    organizacja procesów biznesowych i prawnych
    w obszarze własności intelektualnej, nieruchomości
    i umów handlowych

    m.zachorski@ostrowski-legal.net
    tel. +48 608 699 488
    Artur Kołcz
    radca prawny

    organizacja procesów biznesowych i prawnych
    w obszarze prawa administracyjnego


    a.kolcz@ostrowski-legal.net
    tel. +48 608 467 501
    Paweł Cioban
    radca prawny

    organizacja procesów biznesowych i prawnych w obszarze rynków kapitałowych, M&A i restrukturyzacji


    p.cioban@ostrowski-legal.net
    tel. +48 727 591 189
    Jarosław Ostrowski
    doradca podatkowy, radca prawny

    organizacja procesów biznesowych i prawnych
    w obszarze podatków    j.ostrowski@ostrowski-legal.net
    tel. +48 606 612 296
    Emilia Florek
    radca prawny

    organizacja procesów biznesowych i prawnych w obszarze zamówień publicznych i pomocy publicznej


    e.florek@ostrowski-legal.net
    tel. +48 692 002 373
    Izabela Błaszkiewicz
    radca prawny

    organizacja procesów biznesowych i prawnych
    w obszarze HR i RODO    i.blaszkiewicz@ostrowski-legal.net
    tel. +48 727 591 146
    POROZMAWIAJMY
    Chcesz wiedzieć więcej?
    Potrzebujesz więcej informacji o usłudze? Zostaw dane kontaktowe, a my odezwiemy się do Ciebie.